Jak napisać testament

Ważny na mocy prawa testament, nie może być jedynie dokumentem sporządzonym własnoręcznie. Niezależnie od sytuacji, treść testamentu musi wynikać z woli spadkodawcy. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest testament, jak go poprawnie napisać oraz gdzie przechowywać testament spisany własnoręcznie – ten artykuł jest dla Ciebie.

Co to jest testament

Testament to dokument zawierający wszelkiego rodzaju rozporządzenia majątkowe spadkodawcy w przypadku jego śmierci. Należy pamiętać, że testament jest ważniejszy od dziedziczenia ustawowego. Dlatego też, jeśli któreś z dzieci, bądź małżonek nie został umieszczony w treści testamentu, nie dziedziczy on nic po śmierci spadkodawcy.

Mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym co do całości spadku, gdy nie został powołany spadkobierca lub żadna z osób powołanych przez spadkodawcę nie chce/nie może przyjąć należytej mu części.

Osobą, która ma pełną zdolność do czynności prawnych jako jedyna może sporządzić i odwołać testament według Kodeksu Cywilnego.

Pisanie testamentu – jak się za to zabrać

Istnieje kilka sposobów na sporządzenie testamentu.

  1. Testament własnoręczny – napisany całkowicie samodzielnie, pismem ręcznym, opatrzony datą oraz podpisem.
  2. Testamenty notarialne, urzędowe, ustne, podróżne i wojskowe.

Chcesz sporządzić testament własnoręcznie? W takim razie nie zapomnij o tych niezwykle ważnych kwestiach.

  • Testament musi być sporządzony odręcznie. Nie możesz napisać go na komputerze i podpisać, ponieważ nie będzie on ważny.
  • Taki testament zawiera w swojej treści jedynie wytyczne jednego spadkodawcy. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą sporządzić wspólnego testamentu.
  • Podpis osoby sporządzającej testament musi zostać złożony pod treścią dokumentu, inaczej będzie on nieważny. Jeśli podpis zostanie umieszony w innym miejscu, wówczas trzeba dowieść, że treść testamentu i podpis są ze sobą spójne i oczywiste.
  • W testamencie można wyróżnić jedną lub wiele osób, które mają zostać spadkobiercami. Jeśli spadkodawca jasno nie podkreślił kto ile dostanie, całość spadku dzielona jest na równe części.

Co w przypadku, gdy testament napisany własnoręcznie nie posiada żadnej daty? Nie oznacza to, że dokument ten stracił swoją ważność, jeśli nie wywołał on żadnych wątpliwości, czy spadkodawca posiadał zdolności do jego sporządzenia.

Testament – treść

Sama treść testamentu może się różnić, ponieważ w głównej mierze zależy od konkretnego przypadku. Testament powinien zawierać:

  • zapis windykacyjny
  • polecenia takie jak – wydziedziczenie etc.
  • wskazanie spadkobierców.

Tworząc treść, dopasuj go do swojej sytuacji – nie kopiuj słowo w słowo gotowych treści.

Gdzie przechowywać testament własnoręczny?

Napisany własnoręcznie testament można przechowywać samodzielnie lub u notariusza. Aby ułatwić znalezienie jakiegoś testamentu, został utworzony Notarialny Rejestr Testamentów – przechowywać w nim można również testament własnoręczny, jeśli osoba go sporządzająca o to zawnioskowała.