Reklamacja – terminy jej rozpatrzenia

Według przepisów, przedsiębiorca musi udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Bywają jednak również wyjątki i jednym z nich jest skorzystanie z rękojmi, w przypadku której termin na rozpatrzenie złożonej reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli osoba przyjmująca reklamację nie odpowie w przewidzianym czasie, konsument może spodziewać się sporych korzyści.

14 dni na rozpatrzenie reklamacji

Kodeks cywilny jasno mówi o tym, że to sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanego produktu. Od dnia zakupu, przez następne 2 lata, właściciel posiadanego produktu ma prawo skorzystać z rękojmi i żądać przy tym zwrotu towaru, wymiany na nowy, odstąpienia od umowy oraz obniżenia ceny. Prawo sprzyja konsumentom. Dlaczego? Ponieważ, jeśli wada zostanie zgłoszona w ciągu pierwszego roku, uznaje się od górnie, że istniała ona już w momencie zakupu. Jeśli natomiast zdecydowaliśmy się na skorzystanie z rękojmi w drugim roku, sprawa może się nieco skomplikować.

W przypadku rękojmi, okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W tym okresie przedsiębiorca musi odpowiedzieć na wniosek poszkodowanego oraz odpowiedzieć w jaki sposób zostanie zniwelowany problem. Może to być usunięcie wady lub odstąpienie od umowy. Co ważne, konsument ma prawo odrzucić propozycję przedsiębiorcy. Przy rozpatrywaniu reklamacji dni liczone są według kalendarza, a nie dni roboczych.

Niestety wiele sklepów internetowych nie stosuje się do tej zasady i w swoim regulaminie umieszcza informację o tym, że czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 14 dni roboczych. W tym przypadku mamy do czynienia z klauzulą niedozwoloną w regulaminach sklepów internetowych za co grożą wysokie kary pieniężne. Działanie to sprawia, że konsument zostaje poszkodowany.

Odpowiedź na reklamację może zostać wysłana listownie lub mailem. Niezależnie od tego w jaki sposób konsument zostanie poinformowany, należy pamiętać, by uzyskanie informacji na temat jego reklamacji nie wymagało jego stawienia się w sklepie osobiście.

Reklamacja nierozpatrzona w terminie

Zazwyczaj przedsiębiorcy starają się rozpatrzyć jak najszybciej reklamację, ponieważ zależy im na utrzymaniu klientów oraz na uniknięciu konsekwencji związanych z odwlekaniem odpowiedzi. Jeśli okres 14 dni upłynął, a sprzedawca nadal nie wysłał informacji o zakończonej weryfikacji wniosku, reklamacja z góry zostaje uznana za pozytywnie rozpatrzoną.

Co to oznacza w praktyce dla konsumenta oraz sprzedawcy?

Konsument

  1. Konsument żądający nowej rzeczy, usunięcia wady lub obniżenia ceny musi zostać wysłuchany, a jego prośba spełniona.
  2. Konsument decydujący się na odstąpienie od umowy, czyli chcący zwrotu pieniędzy, nie musi ich uzyskać od razu, nawet jeśli termin 14 dni już dawno minął.

Sprzedawca

  1. Sprzedawca nie może kwestionować wad, które zostały zgłoszone przez konsumenta.
  2. Musi uznać reklamację za zasadną, przez co, przy ewentualnym sporze sądowym, nie może on udowodnić, że wady produktu nie istniały w chwili zakupu danego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawne w sprawie o dochodzenie swojej racji, niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą czy konsumentem, skontaktuj się z prawnikiem. Doświadczenie oraz umiejętność prowadzenia sprawy z pewnością Ci pomoże. Dobry prawnik zaopiekuje się Tobą.